Allen broeders – zaterdag 6 februari 2021 om 10 u

Allen broedersI
Interlevensbeschouwelijk panelgesprek – zaterdag 6 februari om 10.00 u
Onze ene wereld is verdeeld in zo’n 4200 religies en spirituele stromingen en in tweehonderd nationale staten.
Dat maakt het vertalen van universele broederschap niet simpel.
N.a.v. de “Week van de Interlevensbeschouwelijke Harmonie” (van 2 tot 9 februari) organiseert de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent (IWG) een panelgesprek over de sociale encycliek “Fratelli Tutti” van paus Franciscus: Religies ten dienste van broederschap in onze wereld.
De inleiding wordt verzorgd door mgr. Lode Van Hecke (bisschop van Gent)
Naïma Lafrarchi (juriste en onderzoekster aan de UGent, onderwijskundige en bijzondere leermeester Islam) en Freddy Mortier (voorzitter van deMens.nu) zijn gastsprekers.
Moderator is Els Goetghebeur (UGent)
Kenmerkend voor paus Franciscus is de relatie die hij aangaat met andersgelovigen. De encycliek is gegroeid uit een mooi symbolisch gebaar: de ontmoeting met grootimam Ahmad Al-Tayyeb van Abu Dhabi in februari 2019. In zijn sociale encycliek, bespreekt de paus niet enkel het bevorderen van vreedzame interactie tussen religies, maar besteedt hij ook aandacht aan hoe religies kunnen bijdragen aan een betere wereld.
Deelname is kosteloos, maar aanmelden is noodzakelijk https://bit.ly/38vlUFM
U ontvangt dan tijdig de link en de tekst Fratelli Tutti dl. 8.
Meer info?  marc.loos@telenet.be (IWG)