We hebben het zout gedeeld

(For the English translation, see below)

3de interlevensbeschouwelijke ontmoetingsdag op zo 7 mei 2023 in Leuven

Ben je benieuwd welke diverse levensbeschouwingen actief zijn in Leuven? Wil je ze graag ontmoeten? Wil je weten welke waarden ze belangrijk vinden? Noteer dan 7 mei in je agenda.

OVAAL nodigt jullie uit aan rijk gedekte tafels. Talrijke lekkernijen worden gratis aangeboden. Tijdens die proeverijen is er ruimte voor boeiende babbels rond “eerlijk en duurzaam voedsel, delen en herverdelen en het belang van gastvrijheid”. Het zijn waarden die alle deelnemende groepen met elkaar delen.

OVAAL nodigt uit om met elkaar symbolisch “het zout te delen”.

Het zout delen” is een spreekwoord uit de Marokkaanse culturele traditie maar het komt ook voor in andere tradities. Als je samen gegeten hebt (zout delen),  ontstaat een verbinding tussen mensen. Die ervaring van verbinding maakt dat je anders kijkt naar onenigheden en conflicten. Conflicten verminderen, worden gerelativeerd of worden op een gezonde manier opgelost.

Een bijzonder actuele boodschap waar iedereen beter van wordt!

Mis deze kans niet om kennis te maken met de grote variatie aan levensbeschouwingen in regio Leuven.

Praktisch:

Waar? Park De Bruul, Leuven

Wanneer? Zondag 7 mei 2023, van 14 tot 17 uur.

Voor wie? Iedereen is gratis welkom. Voor kinderen (groot en klein) staat het springkasteel klaar.

Hoe inschrijven? Mail naar ovaal.leuven@gmail.com of via deze link: Formulier invullen

Een initiatief van OVAAL (Ontmoeting Van Alle Andere Levensbeschouwingen)

Bahá’i gemeenschap, HuisvandeMens, Al Fath moskee, Imsal moskee, Al Ihsaan moskee, Al Salam moskee, Pastorale Zone Leuven aan de Dijle, Hindoe gemeenschap, de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, St. Martha & St. Mary’s Anglican Church Leuven, Verenigde Protestantse Kerk Leuven,  English speaking University Parish (EUP), KU Leuven Lifestance Network, GrenzenbewegenLeuven, de Internationale Evangelische Kerk Leuven (ICEL), Eritrese Orthodox-Christelijke gemeenschap van Leuven, Evangelische Kerk Leuven (EKL), Boeddhistische gemeenschap, Orbit vzw,  Agentschap Integratie en Inburgering, Beweging.net Leuven, stad Leuven dienst diversiteit en gelijke kansen

 

The Third Cross-Cultural Lifestance Event in Leuven at Bruul Park

Are you curious which different lifestance and religious groups are active in Leuven?  Would you like to meet them? Would you like to know what values they consider important?  Then mark May 7 on your calendar.

OVAAL is inviting you the afternoon of May 7 at the Bruul park, to visit the various stands prepared by each participating group.  Each Lifestance will have a table where they will display free cultural delicacies to taste, as well as information, providing opportunities to exchange views,  while emphasizing the need for sustainability, sharing, redistributing of goods, and the importance of hospitality. These values are all held by the participating groups.

OVAAL will provide you the opportunity to symbolically “share the salt” with each other.

“Sharing the salt” is a saying from the Moroccan cultural tradition, but it is also found in other traditions.  The act of eating together (sharing salt) creates a connection between people.  That common experience creates opportunity to  see other people  in another light.  You begin to change perspectives on disagreements and conflicts.  Conflicts diminish, are put into another light, and can be resolved agreeably.

The need to ”share salt” is a particularly relevant message for our day and time!

Don’t miss this opportunity to learn about the wide variety of points of view (lifestances) in the Leuven region.

Practical Details:

Where:  Park De Bruul, Leuven

When:  Sunday, May 7, 2023,  from 2 – 5 p.m.

For whom:  Everyone is welcome at no cost.  There will also be jump castles for children.

How to register:  email to ovaal.leuven@gmail.com or via this link:  form

This is an initiative by OVAAL, (Ontmoeting Van Alle Andere Levensbeschouwingen = encounter with all other lifestances).

Bahá’i community Leuven, Hindu community, Buddhist community, HuisvandeMens Leuven, IMSAL Mosque, Al Fath Mosque, Al Ihsaan Mosque, Al Salam Mosque, Eritrean Orthodox Christian Church, St. Martha & St. Mary’s Anglican Church, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, The International Church of Evangelicals Leuven (ICEL), Evangelical Church Leuven, United Protestant Church Leuven, Pastorale Zone ‘Leuven aan de Dijle’, KU Leuven Lifestance Network, GrenzenbewegenLeuven, Beweging.net Leuven, Orbit vzw, Agency Integration and Citizenship, Office of Diversity and Equal opportunities of the City Leuven