Grenzenbewegen solidair met Welzijnszorg

Ook GrenzenbewegenLeuven zet de schouders mee onder de actie van Welzijnszorg 2023.  “De strijd tegen armoede winnen we samen.” Schouder aan schouder met iedereen die meestrijdt.

Armoede is een onrecht. Onrecht bestrijd je samen. Zo bewegen grenzen van solidariteit.

Van links naar rechts: Ernst, Lydia, Juliaan, Magda, Susan, Chiara, Toos, Markus, Louis en Marc.