Call4peace Vrijdag 4 oktober in Leuven

Achthonderd jaar geleden ontmoetten Franciscus van Assisi en sultan Malek Al-Kamil van Egypte elkaar. Ze waren vreemden voor elkaar: De een was en bleef christen, de ander was en bleef moslim. Het werd een ontmoeting van diep respect voor elkaar, verwondering, verzoening en van broederschap. Sterke ingrediënten voor vredevol samenleven.

Op vrijdag 4 oktober 2019 wordt die historische ontmoeting tussen Franciscus en de Sultan herdacht.

Wereldwijd wordt opgeroepen om die dag om 14 uur, het uur van het vrijdaggebed van de moslims, de kokken te luiden, als teken van vrede en van verbroedering.

Het programma in leuven:

  • om 45 spelen 2 beiaarden synchroon hetzelfde lied: St. Francis’ Trial, een gelegenheidscompositie door Leuvense componist Jo Coenen. Luc Rombouts bespeelt de beiaard van de universiteitsbibliotheek op het Ladeuzeplein en Philippe Beullens bespeelt de vredesbeiaard van de Abdij van Park.
  • om 14u, bij het begin van het vrijdaggebed van de moslims, luiden alle Leuvense kerkklokken als teken van verzoening en vrede. Dit gebeurt ook wereldwijd op honderden plaatsen.
  • om 14u, tijdens het vrijdaggebed wordt in de Leuvense moskeeën een boodschap van vrede en verzoening geformuleerd.
  • om 14u is er een vredesviering in de Sint Michielskerk, de vredeskerk van Leuven, waar iedereen welkom is.
  • om 15u herhaalt Luc Rombouts  Francis’ Trialop de universiteitsbeiaard.
  • aansluitend, om 15u45 nodigt de Al Ishaan moskee iedereen (moslims, christenen, anders en niet gelovigen) uit tot een vredevol samenzijn. Potluck-vieruurtje met thee en koekjes.