Zoektocht naar de Geliefde

De Bahá’í-gemeenschap van Leuven nodigt u van harte uit voor een tentoonstelling ter gelegenheid van 200 ste verjaardag van de Báb. De Báb is een Perzische jonge man die opmerkelijk snel vernieuwing bracht in het aloude Godsgeloof en vooruit wees naar de Boodschapper voor ons tijdperk: Bahá’u’lláh.
Kunstenaars uit verschillende delen van de wereld, ook uit Leuven, werden geïnspireerd door dit thema: zoektocht naar zingeving, verbondenheid, gerechtigheid en vrede.
Op deze expositie zijn hun werken samengebracht.

“In ieder gelaat zoekt hij de schoonheid van de Vriend; in ieder gebied kijkt hij uit naar de Geliefde.” (Bahá’u’lláh)

26 oktober: Feestelijke opening om 15 uur, open tot 23 uur
28 en 29 oktober van 12 tot 23 uur
28 oktober: Film over de Báb om 20u30
30 oktober van 12 tot 14 uur
In Pangaea, Intercultureel Studentencentrum KUL, Andreas Vesaliusstraat 34, Leuven