Een nieuwe video! Levensbeschouwelijk Leuven laat zich zien!

Naar aanleiding van onze interlevensbeschouwelijke ontmoetingsdag van 30 mei 2021, maakten we een video waar verschillende levensbeschouwingen zich voorstellen.
Ze vertellen wie ze zijn, waarin ze geloven, welke waarden belangrijk zijn. “Goed zorgen voor elkaar” is zo’n waarde die allen verbindt. Ze getuigen hoe ze dat doen en hoe hun levensbeschouwing hen inspireert.
Lalyn Wadera, Leuvense schepen van diversiteit, leidt in. “Diversiteit is een kracht en een verrijking voor de stad Leuven”, vertelt ze. “Door elkaar te ontmoeten, leer je elkaar kennen en groeien we. Bekend is bemind”.
Kijken jullie mee?