Einde van de ramadan en Hemelvaartsdag

BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN DE RAMADAN EN HET FEEST AAN HET
EINDE VAN DE RAMADANMAAND 2021 (13 april – 12 mei)

‘Id al-Fitr/Ramazan Bayramı, 12de/13de mei 2021
Beste moslimvriendinnen, beste moslimvrienden,

Op het feest van Eid al-Fitr, dat samenvalt met het feest van Hemelvaart, worden wij,
moslims en christenen, uitgenodigd om naar de Hemel te kijken, die symbolische “plaats”
van God, de Geheel Andere die voor ons een weg naar Hem opent.
De Ramadan is een bijzondere maand die de moslimgelovige dichter bij God brengt, het
feest dat deze maand afsluit viert de vreugde van de herinnering aan Hem.
Het feest van de Hemelvaart herinnert christenen eraan dat Christus een weg heeft geopend
naar God, die verlangt dat ieder van ons dicht bij Hem zou zijn.
In onze wereld worden veel mannen en vrouwen geabsorbeerd door hun dagelijkse taken en
zorgen. Deze lange periode van pandemie is bijzonder zwaar en vol leed. We dreigen te
vergeten de hemel te aanschouwen en naar het Oneindige te zien. Verlangen we niet allen
om ons leven open te stellen voor het mysterie van het bestaan? We doen dit omdat het
voor ons de bron van een diepe vreugde is die we met anderen willen delen. Wanneer we
ons richten tot God keert ons dit niet af van de Aarde en van al onze broeders en zusters die
daarin wonen, integendeel. De Geheel Andere roept ons op om elkaar nabij te zijn.
Onze beste wensen ter gelegenheid van de maand van de Ramadan en het ‘Id al-Fitr, het
grote feest aan het einde van deze maand,

Guy Harpigny (bisschop referendaris voor de interreligieuze dialoog)

Lode Van Hecke (bisschop referendaris voor de interreligieuze dialoog)

Steven Fuite (Synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België)