Oproep voor artistieke bijdragen aan “Zoektocht naar de Geliefde”

Dit thema is een metafoor voor het verlangen naar zin en betekenis dat universeel is en van alle tijden.

Aandacht voor groei van zingeving kan als een gedeelde passie worden ervaren en kan verbindend werken binnen en overheen diverse levensbeschouwingen.

Het is dan ook herkenbaar in de drang naar verbondenheid, gerechtigheid en vrede die wordt uitgedrukt in gebeden en smekingen doorheen de generaties van godsdienstbelevingen evenals in de brede expressies van zinzoekers en kunstenaars.

Rond het thema: “Zoektocht naar de Geliefde” worden vanaf juni 2019 kunstzinnige producties picturaal, sculpturaal, muzikaal, verbaal….- ingewacht.

Als Bahá’ís in omgeving Leuven willen wij vanaf november 2019 en gedurende het daaropvolgende jaar veelzijdige producten van artistieke expressie samen brengen (bijvoorbeeld in een tentoonstelling).

Deze oproep gebeurt in het kader van de 200ste verjaardag van het unieke gebeuren dat er twee snel opeenvolgende Openbaarders verschenen aan de horizon van de mensheid. Bijzondere aandacht gaat in deze naderende viering naar de heilige Persoon, die zich « Báb » (Poort) noemde. Enerzijds bracht zijn komst opmerkelijk snel vernieuwing en herleving in het eeuwenoude Godsgeloof en anderzijds wees Hij vooruit naar de Boodschapper voor het nieuwe tijdperk Bahá’u’lláh.

Iedere vrijwilliger die creatief wil bijdragen kan contact opnemen.

Wij zullen graag met U hierover in gesprek gaan.

Leuven.bahai@gmail.com   0483/138062