Terugblik: stilte-dialogen

Op zondag 28 januari en op 18 februari vonden  twee stilte-dialogen plaats bij PARCUM.

De stilte-dialogen werden georganiseerd in samenwerking met de inter-levensbeschouwelijke dialooggroep GrenzenbewegenLeuven. De deelnemers konden voorafgaand aan de stilte-dialoog een bezoek brengen aan de tentoonstelling ‘Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding’. Thema’s als stilte en contemplatie komen in de tentoonstelling aan bod in het kader van het religieuze leven. Ook vandaag  voelen veel mensen de nood aan een moment van stilte en afzondering. De stilte-dialoog bood de bezoekers de gelegenheid om zelf de stilte te ervaren onder de vorm van een begeleide stilte-oefening en over de levensbeschouwelijke grenzen heen. De deelnemers hadden dan ook diverse religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden: Baha’ï, hindoeïsme, christendom, vrijzinnig etc. …Ook wie zich niet tot één of andere religie of levensbeschouwing rekent, vond gemakkelijk aansluiting bij het initiatief.

Het opzoeken van afzondering en stilte gebeurt binnen alle religies en levensbeschouwingen. ‘Stilte’ duidt niet enkel op de afwezigheid van geluid, maar biedt ook ruimte tot reflectie en innerlijke dialoog. Elke deelnemer kon naargelang de levensbeschouwing een eigen beleving of invulling geven aan het stiltemoment. Na afloop was er een korte nabespreking waarbij de deelnemers ervaringen en indrukken uitwisselden. Het samen beleven van een stiltemoment schept immers verbondenheid en een draagvlak voor het ter sprake brengen van zingevingsvragen. Als dialoogmuseum wil PARCUM een open ontmoetingsplaats zijn met ruimte voor reflectie en dialoog. Het getoonde erfgoed is daarbij een ankerpunt.