GrenzenbewegenLeuven en PARCUM organiseren samen stilte-dialogen.

Vanaf dit najaar heeft Leuven er een nieuw museum bij: PARCUM. Het museum zal zijn intrek nemen in de pas gerenoveerde zalen van de Abdij van Park in Heverlee.

PARCUM brengt thematentoonstellingen op het kruispunt van religie, kunst en cultuur, dikwijls aan de hand van nooit eerder getoond erfgoed uit kerken, abdijen en kloosters

Als dialoogmuseum wil PARCUM eveneens een open ontmoetingsplaats zijn met ruimte voor reflectie èn voor de inter-levensbeschouwelijke dialoog.
In het kader van de openingstentoonstelling ‘Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding’ biedt PARCUM de kans om een actuele ervaring mee te maken. Dit in samenwerking met de inter-levensbeschouwelijke dialooggroep Grenzenbewegen- Leuven en in combinatie met een bezoek aan de tentoonstelling.

Het opzoeken van afzondering en stilte gebeurt binnen alle religies en levensbeschouwingen.
‘Stilte’ duidt niet enkel op de afwezigheid van geluid, maar biedt ook ruimte tot reflectie en innerlijke dialoog. Verscheidene groepen en gemeenschappen ervaren een spirituele attitude als verbindende kracht en dit gebeurt ook binnen de inter-levensbeschouwelijke dialooggroep Grenzenbewegen-Leuven. De “Stilte-dialoog” is één mogelijke wijze om deze verbondenheid te beleven.

PARCUM organiseert gelegenheden voor bezoekers om dit zelf te ervaren. De “Stilte-dialoog” vindt plaats in de besloten ruimte van de kleine zolder en wordt begeleid door een afvaardiging vanuit GrenzenbewegenLeuven. Elke deelnemer kan naargelang de levensbeschouwing een eigen beleving of invulling geven aan het stiltemoment. Hiernavolgend, in een sfeer van openheid, is er gelegenheid tot gesprek en bij een warme kop drank.

STILTE-DIALOOG met GrenzenbewegenLeuven

Praktische informatie
Data: Zondag 28 januari 2018 en zondag 18 februari 2018;
op andere data voor groepen op aanvraag (minstens 1 maand op voorhand aan te vragen)
Deelname aan de stiltedialoog is gratis, deelnemers moeten enkel een toegangsticket voor de tentoonstelling kopen aan reductietarief (8 euro).

Programma:
14u00 Vrij bezoek tentoonstelling (met audiogids)
15u30 Begeleide Stilteoefening
16u15 Napraten met koffie en thee
17u00 Einde

Inschrijving:
via website PARCUM: https://www.parcum.be/nl/activiteit/stiltedialoog
Maximum aantal deelnemers per sessie: 20

stiltedialoog in PARCUM