Grenzen bewegen in scholen

GrenzenbewegenLeuven is bereid samen te werken met middelbare scholen van Leuven rond het thema interlevensbeschouwelijke dialoog. We hebben een aanbod uitgewerkt voor de derde graad, dat in overleg met de scholen verder vorm en inhoud kan krijgen.

Wat kunnen we aanbieden?

  1. Contacten  met de verschillende levensbeschouwelijke groeperingen in Leuven voor een thematische inbreng in de lessen godsdienst, zedenleer of andere vakoverschrijdende projecten.
  2.  Een mobiele ronde tafel van verbondenheid, bestaande uit 9  afzonderlijke segmenten waarbij elk segment een levensbeschouwing vertegenwoordigt. Deze tafel kan ontleend worden.
  3. Begeleiden van stilteoefeningen.

Contactpersoon: Toos Van den Anker Toos.vandenanker@skynet.be