125 jaar Rerum Novarum

125 jaar rerum novarum

We can learn from history
But whose history is it?
Who is telling the story?

I will listen to your anger
I will listen to your story
I will try to understand what you are saying.

Even if you don’t know me I am your neighbour.
If you die, I die.
If you live, I live.
Let us not be afraid to be ourselves.
Let us not be afraid to be different.
Let us share our stories with each other.

Today is a new beginning.
If I breathe I can live.
If I live I can love.
Today is a new beginning.

(Hana, Mahmood, Noora, Sarah, Klein Kasteeltje Brussel)

Beweging.net Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven

Kortenberg 4 mei 2016

125 jaar geleden werd de encycliek Rerum Novarum boven de “katholieke” doopvont gehouden. Die wereldbrief was de inspiratie en de start van de Christelijke sociale werknemersbeweging.
Met deze encycliek leverde de kerk haar bijdrage aan ‘de goede samenleving’.
Zij pleitte voor: een rechtvaardig loon, het recht op eigendom, het recht op vereniging en solidariteit met de zwakkeren en de armen.

Vandaag, 125 jaar later, vieren we deze verjaardag samen met onze vrienden en vriendinnen
uit verschillende levensbeschouwingen: de Bahá’í-gemeenschap, Hindoes, de Moslim gemeenschap, vrijzinnig humanisten en verschillende Christelijke geloofsgemeenschappen.

Rechtvaardigheid en solidariteit zijn immers universele menselijke begrippen.
In alle tijden, in alle culturen, vinden groepen en mensen inspiratie in hun levensbeschouwing, om te streven naar meer rechtvaardigheid,
om te strijden voor meer kwaliteit van leven, voor iedereen.