Grenzen bewegen in scholen

GrenzenbewegenLeuven is bereid samen te werken met middelbare scholen van Leuven rond het thema interlevensbeschouwelijke dialoog. We hebben een aanbod uitgewerkt voor de derde graad, dat in overleg met de scholen verder vorm en inhoud kan krijgen. Wat kunnen we aanbieden? Contacten  met de verschillende levensbeschouwelijke groeperingen in Leuven voor een thematische inbreng in de […]

Lees verder


Stilte-dialoog

Tijdens de erfgoeddag van 2016 was GrenzenbewegenLeuven aanwezig in het Leuvense stadhuis met beelden, verhalen, symbolen en rituelen rond het thema stilte in verschillende levensbeschouwingen. De nood aan stilte bleek erg groot. GrenzenbewegenLeuven zal vanaf februari maandelijks stilte-oefeningen organiseren. Die worden begeleid door Shaku Jinsen van Yo e an, Centrum voor Shingon-boeddhisme vzw. Met een […]

Lees verder


Project: Stadhuis, “Huis van de Stad”

Eenheid ontdekken in verscheidenheid is mooi, maar die eenheid moet ook leiden tot concreet engagement. Vanuit openheid voor elkaars overtuiging, respect voor ieders eigenheid, vertrouwen in de oprechtheid van iedereen, het zoeken naar raakpunten en luisterbereidheid kunnen we actief bijdragen aan grensoverschrijdende solidariteit en vormgeven aan het streven naar verbondenheid. Er is nood aan een […]

Lees verder


Huis van stilte

GrenzenbewegenLeuven wil met het inter-levensbeschouwelijk stilte-project “Huis van de Stilte” een forum bieden aan de vele levensbeschouwelijke bewegingen die Leuven rijk is om elkaar in stilte te ontmoeten. Stilte als verbindende brug tussen de vele levensbeschouwingen. Stilte als een open ruimte waarin de mens zichzelf terugvindt als zoekend wezen. Een open moment van ontmoeting waarin […]

Lees verder