Een wens van GrenzenbewegenLeuven voor onze moslimvrienden

GrenzenbewegenLeuven is heel blij met jullie uitnodiging om op deze Iftar een wens te kunnen uitspreken voor onze zusters en broeders uit Leuven en omgeving die hier samenkomen op het einde van deze ramadan-dag en samen de maaltijd gebruiken.

Wij vinden het heel toepasselijk dat er speciale aandacht gegeven wordt aan ernstige zieke mensen, kanker-patiënten, die veel liefdevolle aandacht verdienen van ons allemaal.

De Ramadan, of de vasten, kan ons fysiek, mentaal en spiritueel zuiveren en versterken zodat we meer kracht hebben om dienstbaar te zijn aan onze medemens.

GrenzenbewegenLeuven probeert een netwerk te vormen waarin de verschillende levensbeschouwelijke groepen elkaar versterken in hun eigen werking en waar mogelijk gezamenlijke actie te ondernemen. In deze tijden van moeilijkheden en beproevingen kunnen we elkaars ondersteuning gebruiken zodat onze levensbeschouwing ons inspireert en ons helpt onze naasten bij te staan.

Ik wens u allen een fijne maaltijd toe met fijne waardevolle gesprekken en een goede voortzetting van de Ramadan.” (Toos Vandenanker, voorzitter GrenzenbewegenLeuven)