Project: Stadhuis, “Huis van de Stad”

Eenheid ontdekken in verscheidenheid is mooi, maar die eenheid moet ook leiden tot concreet engagement. Vanuit openheid voor elkaars overtuiging, respect voor ieders eigenheid, vertrouwen in de oprechtheid van iedereen, het zoeken naar raakpunten en luisterbereidheid kunnen we actief bijdragen aan grensoverschrijdende solidariteit en vormgeven aan het streven naar verbondenheid.
Er is nood aan een krachtige beweging om grenzen te doen bewegen.

GrenzenbewegenLeuven wil mensen aanspreken en uitnodigen om in gesprek te treden, om elkaar te leren kennen en te ontmoeten. We willen ruimte bieden aan mensen die niet op zoek zijn naar structuren, maar naar een nieuwe en vernieuwende spiritualiteit. We willen een inter-levensbeschouwelijke beweging zijn die dualiteiten zoals religieus/niet–religieus, gelovig/niet–gelovig overstijgt en het anders–zijn waardeert, die verscheidenheid én verbondenheid beschouwt als wezenlijke aspecten van rijkdom in onze samenleving.

GrenzenbewegenLeuven vraagt het stadsbestuur om actief mee te werken aan dit project, vertrekkend vanuit het basisgegeven dat ‘politiek’ in de eerste plaats te maken heeft met de uitbouw van de stad – polis, met de opbouw van een gemeenschap.
GrenzenbewegenLeuven stelt voor om een deel van het stadhuis te omvormen tot permanente ontmoetingsplaats, als een trefpunt waar mensen elkaar ontmoeten, waar mensen elkaar beter leren kennen in hun eigenheid en van daaruit samen-in-actie komen.
Het is een zinvolle uitdaging, zowel voor Grenzenbewegen als voor het stadsbestuur om een deel van het stadhuis als een permanente interlevensbeschouwelijke ontmoetingsruimte uit te bouwen.

Tijdens de erfgoeddag van 2016 kreeg GrenzenbewegenLeuven een eerste kans om in het stadhuis, het publiek te laten kennismaken met rituelen rond stilte en spiritualiteit. Een 1200 tal mensen bezochten dit initiatief.

Het stadhuis, huis van de stad, behoudt dan zijn rijke en zin-volle diverse functies: huis van vrede, huis van stilte, huis van ontmoeting, huis van beelden, huis met vele vensters op de diverse wereld die Leuven is.

Samen over-wegen doet (stads)grenzen bewegen.

Meer info?
Bart Massart
bart.massart1@telenet.be