Huis van stilte

GrenzenbewegenLeuven wil met het inter-levensbeschouwelijk stilte-project “Huis van de Stilte” een forum bieden aan de vele levensbeschouwelijke bewegingen die Leuven rijk is om elkaar in stilte te ontmoeten. Stilte als verbindende brug tussen de vele levensbeschouwingen. Stilte als een open ruimte waarin de mens zichzelf terugvindt als zoekend wezen. Een open moment van ontmoeting waarin ook de ander herkend wordt als zoekend wezen. Stilte als een huis waarin iedereen onderdak vindt.

GrenzenbewegenLeuven bouwt hiermee verder aan een eerste succesvolle stilte-ontmoeting tijdens Erfgoeddag 2016. Toen werd in het stadhuis het project “Stilte- een oefening waard” gelanceerd. Een 1200-tal mensen bezochten dit initiatief.

Het is de wens van GrenzenbewegenLeuven om deze zoektocht naar stilte en verbondenheid samen met het stadsbestuur verder vorm te geven. De nood aan een vaste locatie om dit concrete stilte-project een thuis te bieden laat zich voelen. We hopen dan ook dat het stadhuis onderdak zou kunnen bieden aan de vele levensbeschouwingen die Leuven rijk is om elkaar in stilte te leren ontmoeten. Stilte kan zich dan transformeren als een positieve kracht in het steeds belangrijker wordend proces van integratie.

GrenzenbewegenLeuven wil als overkoepelend orgaan alle levensbeschouwelijke tradities in Leuven aanspreken en uitnodigen tot deelname. Met een begeleide, open stilte-oefening willen we het proces van verbondenheid en integratie versterken en vorm geven.

Meer info?
Jinsen Shaku
yoean@yoean.be